top of page

ליווי פיננסי שוטף

אחת מנקודות התורפה של עסקים קטנים ובינוניים היא ההתנהלות הפיננסית והתמודדות עם דילמות עסקיות ופיננסיות מורכבות.

בעסקים אלו מוצא עצמו לא פעם בעל העסק כקברניט בודד בספינה המשתוקק לליווי וסיוע בניווט.

אנו בא.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי מציעים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים כתובת מקצועית לליווי ושותפות בקבלת ההחלטות. החברה מעניקה ללקוחותיה יעוץ מקצועי וליווי פיננסי שוטף ברמה הגבוהה ביותר בהתמודדות עם החלטות ניהוליות, תפעוליות ופיננסיות מגוונות.

מנכ"לית החברה שירית לוי-רוזנבאום הנה בעלת ניסיון ניהולי בכיר ממגוון תחומים וסקטורים,  לשירית יכולות בין אישיות גבוהות המביאות לתהליך עבודה נעים ואפקטיבי, המעמיד את הלקוח במרכז.

 

תכולת השירות מגוונת וכוללת נושאים כגון:

  • ניתוח המצב הפיננסי הקיים ובחינת צורכי ההון בעסק.

  • ליווי תהליכי גיוס הון מבנקים וקרנות.

  • תכנון תהליכי ייעול, חיסכון ושיפור רווחיות.

  • ליווי בקבלת החלטות בנוגע להרחבת העסק: השקעות, כיווני פעילות חדשים .

  • בנית תמחיר ניהולי, במסגרתו בנית מודל הקצאת עלויות משתנות, מודל הקצאת עלויות קבועות.

  • בנית תקציב, תכנון ובקרה תקציבית, "אורות אדומים" בעת חריגות מהותיות מהתכנון.

  • בקרת תזרים המזומנים.

  • תמיכה וליווי בקבלת החלטות ניהוליות.

  • ועוד.

 

צוות המשרד ישמח להעניק לכל בעל עסק ליווי מקצועי צמוד לצרכיו העסקיים והפיננסיים.

לקוחות מספרים

"אני שמח להמליץ על  שירית מחברת א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי.

שירית שימשה יועצת לחברתנו טופ קאר שריון בע"מ בהכנת תכנית עסקית לחברה. ברצוני לציין כי בזמן כה קצר שעמד לרשותה, הצליחה שירית לעמוד בלוחות הזמנים מבלי לפגוע באיכות ומקצועיות עבודתה, עבודה שנעשתה מסביב לשעון ועמדה לרשותנו ככל הנדרש"

​דורון לבוק, מנכ"ל, טופ קאר שריון בע"מ

bottom of page