top of page

הרצאות

הרצאות

שירית לוי-רוזנבאום מרצה במסגרות שונות בנושאים הקושרים בין היבטים פיננסים, עסקיים ותפעוליים.

 

במסגרת ההרצאות המשתתפים מוזמנים להעלות דילמות בהן הם נתקלים בחיי היום יום.

 

מומלץ למקד את ההרצאה במידע של הלקוח (כגון דו"חות כספיים של הלקוח).

 

קיימת אפשרות להתאמה אישית של נושאי ההרצאה לצורכי הלקוח.

 

מאסטרטגיה עסקית לתזרים מזומנים

קריאה וניתוח דוחות כספיים

תקציב ובקרה - כלים מעשיים

תמחיר, המחרה ומה שביניהם

bottom of page