top of page

הערכות שווי

הערכת שווי הנה כלי הנועד לסייע לקבלת החלטות עסקיות וניהוליות. עבודת הערכת השווי קובעת את שוויו של המוערך ומבוצעת במרבית המקרים לקראת שינויים במבנה הבעלות.

להערכת השווי יש משמעויות ונגזרות רבות ויש חשיבות לאופן החישוב ולגישה שנלקחה בחשבון בעת ביצוע העבודה. גישות שונות עשויות להניב תוצאות שונות ועל כך יש לשים לב ולהיעזר במעריך שווי בעל ניסיון ויכולת מוכחת. ​

בעת ביצוע ההערכה נבחנת פעילותו הנוכחית של העסק, הערכות לפעילות העתידית, הסיכון בפעילות, תנאי השוק ועוד.

מאחר ובהערכת שווי קיימת חשיבות רבה לשיקול דעת מעריך השווי, נדרשים ניסיון רב, וחשיבה יצירתית במטרה לגבש המלצה מושכלת ואיכותית. לחברת א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי ולשירית לוי-רוזנבאום העומדת בראשה, ניסיון מקצועי רב שנים והכרות עם מגוון רחב של חברות ומיזמים מורכבים ומכאן הידע, הניסיון וההבנה בהכנת הערכות שווי למגוון סקטורים ולמגוון צרכים.

 

אנו מבצעים הערכת שווי מקצועית ואמינה למגוון רחב של נכסים פיננסיים מוחשיים (מניות, אופציות וכד') ולנכסים פיננסיים בלתי מוחשיים (מוניטין, פטנטים, סימן מסחרי והתחייבויות שונות) ומעמידים לרשות הלקוחות שילוב של מספר כלים ומתודות לביצוע הערכת שווי אופטימאלית, מעמיקה ומדויקת של שווי העסק והפוטנציאל הטמון בו.

לצורך קביעת השווי מתבצעת הערכה במתודות שונות כגון במתודת היוון תזרים מזומנים עתידי (DCF), מתודת מכפילי שווי (Multipliers) –בשיטת Benchmark, מתודת שווי נכסי וכן שימוש בכלים מורכבים יותר . שילוב מתודות הערכה שונות עם הבנה עסקית עמוקה של העסק הנבחן מביא לתמונה מעמיקה ומדויקת של שווי העסק ושל הפוטנציאל הטמון בו. 

עבודות הערכת השווי נערכות למגוון צרכים וכוללות בין היתר:

  • הערכת שווי חברות (פרטיות, משפחתיות, ציבוריות וכד')

  • הערכות שווי פעילות/חטיבות

  • הערכת שווי שותפויות והסכמים

  • הערכת שווי לצורך רכישה, מכירה, השקעה או מיזוג בין חברות

  • הערכת נזק כלכלי לצורך תביעות משפטיות

  • ועוד.

 

שירית לוי- רוזנבאום וצוות המשרד ישמחו לעמוד לרשותך בכל שאלה, ולהעניק שירות אישי, מקצועי ואיכותי בנושא הערכות שווי לצרכים מגוונים.

לקוחות מספרים

"אני שמח להמליץ על  שירית מחברת א.ש.ל יעוץ כלכלי עסקי.

שירית שימשה יועצת לחברתנו טופ קאר שריון בע"מ בהכנת תכנית עסקית לחברה. ברצוני לציין כי בזמן כה קצר שעמד לרשותה, הצליחה שירית לעמוד בלוחות הזמנים מבלי לפגוע באיכות ומקצועיות עבודתה, עבודה שנעשתה מסביב לשעון ועמדה לרשותנו ככל הנדרש"

​דורון לבוק, מנכ"ל, טופ קאר שריון בע"מ

bottom of page